ТРИНАДЕСЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ МЕСЕЦ НА ФОТОГРАФИЯТА 2022

Месец на фотографията и през тази година кани всички артисти, фотографи и куратори да изпратят своите предложения за изложби или други събития свързани с фотографията за изданието през 2022. Нашето искрено желание е да включим интересни самостоятелни, групови изложби или други събития по време на фестивала, по тазгодишното издание с отворена тема. И въпреки извънредните обстоятелства свързани с нестихващите се проблеми на Covid-19, се надяваме да реализираме поне най-добрите предложения за изложби и събития. Отново като миналата година ще се опитаме да представим няколко български автори плюс такива с международен характер. Месец на фотографията се провежда за 13-та поредна година от Фотографска академия „Янка Кюркчиева“ , организация с идеална цел, учредена през 1999. Сдружението е създадено да популяризира и съхранява фотографското изкуство в България и чужбина. Мисията на фестивала е да предоставя сцена за фотографски събития, да популяризира българската фотография, да поощрява млади таланти да представят работата си, да показва творби на утвърдени автори пред широката публика, да ангажира практикуващи фото професионалисти и публика в диалог за медията, нейното минало, настояще и бъдеще. Тази година, фестивала ни се организира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, с което се надяваме да го проведем на достойно високо ниво! Благодарим на всички участници в предишните издания на фестивала, както и на партньорите ни, без които успешно реализираните 12 издания не биха били възможни.