Живот на ръба

Серия „Живот на ръба“ 

Фотограф: Антон Даскалов (свободна практика) 

Те са там – на ръба! Отритнати от обществото, което твърди, че знае отлично за тяхното съществуване. Те обаче биват заобикаляни от разстояние в момента, когато попаднат дори бегло в полезрението ни. Знаем ли къде живеят, как се хранят, какво правят през деня? Защото те имат същите базови нужди като всички нас. Те са там – на ръба и се справят, както могат! А ние къде сме?