Снимките говорят VI

Галерия-книжарница „София Прес“
Период
13.06 – 30.06.2022
Откриване 18:30, 13.06.2022

6-то издание. Изложба от конкурс за художествен анализ на фотография. Tази година върху 30 фотографии на нашия член Владимир Карамазов, AFIAP