Предложи локация

Кратко описание на локацията/пространството (до 200 думи на български и английски език във файлови формати: .pdf, .doc, .docx) както и няколко снимки на пространството/ата ви (файлови формати: .jpg, .jpeg, .png), архивирайте в .zip архив с име (името на галерията/локацията ви) и общ файлов размер до 5MB и го изпратете на е-mail: month@photoacademy.org

Локацията е подходяща за:

0 + 1 = ?

Контакти

Юрий Трейман – Главен координатор
office@photoacademy.org

Надежда Павлова –
Главен координатор, куратор, Връзки с обществеността
nadia@marik.bg

Координатори:

Явор Попов – yavorforek@abv.bg
Величка Тодорова – viliss@abv.bg