Живот на ръба


Event Details


Серия „Живот на ръба“
Фотограф: Антон Даскалов (свободна практика)
Информация за проекта:

Те са там – на ръба! Отритнати от обществото, което твърди, че знае отлично за тяхното съществуване. Те обаче биват заобикаляни от разстояние в момента, когато попаднат дори бегло в полезрението ни. Знаем ли къде живеят, как се хранят, какво правят през деня? Защото те имат същите базови нужди като всички нас.

Те са там – на ръба и се справят, както могат! А ние къде сме?